Game Lậu 2021 | VLTK Mobile Lậu 25 Phái ( Võ Lâm 2021) - Sever FULL NGƯỜI, Free MAX VIP + Full ĐỒ, PET SSSS, Free Full

1

Tải Game

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Android: 
Cài đặt > bảo mật > chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc.
IOS: 
Bước 1: Vào phần cài đặt chung chọn Quản Lý Thiết Bị.
Bước 2: Chọn SYNC Technologies Private.
Bước 3: Click Tin cậy “SYNC Technologies Private” Bước 4: Chọn “Tin Cậy
Hoặc tải từ Testfight - Chọn game

Tin liên quan